rotavdrag

Vi vill använda oss av ROT-avdrag när vi anlitar CityBygg som hantverkare. Åtar CityBygg sig ROT-avdragsuppdrag?

Ja, CityBygg åtar sig självklart uppdrag där kunden vill använda ROT-avdrag.

Är det något vi bör tänka på när vi vill använda ROT-avdraget?

Ja, för att underlätta processen bör ni kontakta Skatteverket och ta reda på hur mycket ROT-avdrag som du/ni maximalt kan få innan ni kontaktar oss. Be dem skicka ett skriftligt besked om hur stort utrymme ni har som ni kan visa för oss.

Vad innebär “fakturamodellen”?

Från den 1 juli 2009 får de kunder som vill använda ROT. Det innebär att CityBygg Linköping AB fakturerar kunden. För att CityBygg Linköping AB ska kunna få betalt från Skatteverket krävs att kunden betalar sin andel. Först då får CityBygg ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket.

Kräver CityBygg något annat, utöver besked från Skatteverket, för att vi ska få använda ROT-avdraget?

Vid större uppdrag förbehåller sig CityBygg Linköping AB rätten att ta kreditupplysning på kunden. CityBygg förbehåller sig rätten till att fakturera kunden restbeloppet om Skatteverket oavsett skäl avslår kundens rätt att använda ROT-avdraget. Den del av arbetskostnaden som inte täcks av ROT-avdraget.

Vilka uppgifter behöver CityBygg av oss för att kunna fakturera Skatteverket?

Utöver namn och adress behöver CityBygg personnummer, fastighetsbeteckning och även uppgift om ägarandelar om det är mer än en person som äger lägenheten/bostaden arbetet skall utföras. Dessa uppgifter kan enkelt fyllas i på en blankett som CityBygg ger till er vid start av projektet.

Gäller ROT-avdrag för både material och arbete?

Nej, ROT-avdrag ges endast för arbetskostnaden, aldrig för materialkostnaden. CityByggs offerter anger arbetskostnaden och en uppskattning av materialkostnaden anges separat. Denna tillkommer således vid fakturering och ger inte rätt till ROT-avdrag. CityByggs offerter markerar tydligt vad som är avdragsgillt. De poster som är avdragsgilla inleds med beteckningen “ROT”.

Hur lång betalningstid gäller när vi vill utnyttja ROT-avdrag?

Vid uppdrag där ROT-avdrag används är betalningstiden 10 dagar netto oavsett storlek på uppdrag. Den korta betalningstiden beror på att CityBygg inte kan fakturera Skatteverket förrän betalningen från kund kan styrkas. Vid alla övriga uppdrag (där inte ROT-avdrag används) är betalningstiden 10-14 dagar netto. Vid större och mer omfattande arbeten fakturerar CityBygg 1/3 av arbetskostnaden vid uppdragsstart och materialet kontinuerligt. Återstoden, samt kvarvarande materialkostnad, faktureras vid leverans.

Läs mer här: ROT-avdraget enligt Skatteverket.